Van werk naar werk

Waar onze klanten tegenaan lopen

Soms is er geen werkplek meer voor een medewerker binnen de organisatie. Dat kan verschillende oorzaken hebben. De organisatie is in beweging, de benodigde kennis en vaardigheden zijn veranderd of er vervallen arbeidsplaatsen.

 

In deze gevallen wil een organisatie vaak haar medewerker(s) begeleiding bieden naar ander werk. Soms ingegeven door de afspraken in een sociaal plan, maar meestal doordat een organisatie als goed werkgever de medewerkers ondersteuning wil bieden bij de zoektocht naar nieuw werk.

Wat je van FFW kunt verwachten

FFW helpt organisaties bij reorganisaties of herstructurering vanaf de opvang van medewerkers na aanzegging tot het vinden van nieuw werk. We zorgen voor een maatwerk-aanpak met als doel de medewerkers weer snel perspectief te bieden op ander werk. Bij ons staat de medewerker centraal. We starten met de vraag wat het hardst nodig is om nieuw werk te vinden. Wil iemand eerst even stilstaan bij zichzelf om scherp te krijgen wat hij/zij nu echt wil, of gewoon zo snel mogelijk een passende baan? Dit bepaalt onze aanpak. Indien nodig, helpen we ook met de verwerking van het verlies van de vorige functie. Zodat ze vol energie een frisse start maken.

 

Voor individueel outplacement  – wij noemen dat liever van werk naar werk begeleiding – maken we een programma op maat, afgestemd op de wensen van de medewerker. Dit doen we voor elk budget.

Waarom FFW?

Al onze loopbaanadviseurs kenmerken zich door hun praktische, menselijke en arbeidsmarktgerichte aanpak. Ze kennen de regionale arbeidsmarkt en hebben een groot netwerk. Onze professionals geven passend advies en praktische begeleiding waardoor de medewerker zijn eigen krachten kent, weet wat hij te bieden heeft op de arbeidsmarkt én deze met zelfvertrouwen weet te betreden.

Ben je op zoek naar
meer informatie?

Ben je op zoek naar
meer informatie?